Zelio Logic, Schneider’in programlanabilir rölesi, programlanabilir otomasyon veya PLC’sine verilen parçanın ismidir. Programlanabilir otomatlar, PLC’ler, mantık modülleri veya programlanabilir röleler olarak da adlandırılan karmaşık otomasyon devrelerinin kontrolüne çözüm sağlayan elektronik ekipmanlardır.
Çıkışların kontrolleri daha önce PLC’ye girilmiş bir program üzerinden yapıldığından genellikle PLC (Programmable Logic Controller) olarak adlandırılırlar. Teknisyen tarafından daha önce girilen Program, Sensörler veya Girişler tarafından alınan bilgilere göre Çıkışlara etki ederek çalışır. Alınan Giriş Sinyallerine bağlı olarak Program Çıkış Sinyallerini oluşturacaktır.
Zelio PLC Parçaları ve Bağlantısı

Zelio SR2B121FU parçaları ve bağlantısı hakkında bilgiler vermeden önce, PLC hakkında kısaca bilgi edindik. Şimdi Zelio PLC parçalarını tanıyıp, bağlantı şemalarını inceleyelim.
Aşağıdaki resim kullanacağımız akıllı rölenin ön panel elemanlarını göstermektedir. 8 dijital girişi yani sinyalli veya sinyalsiz girişleri (0 veya 1) olan bir mantık modülüdür. Sinyaller ve güç kaynağı alternatif akımda 230V’dur. Bizim inceleyeceğimizin modelin adı SR2 ve 240V ‘lık bir modül.

1.Montaj ayakları.
2.Güç kaynağı için vidalı terminal bloğu
3.LCD ekran, 4 satır, 18 karakter.
4.Girişler (input) için vidalı terminal bloğu
5.Analog girişler için vidalı terminal bloğu.
0-10 Volt, referansa bağlı olarak ayrı girişler olarak kullanılabilir.
6.Yedek bellek veya PC bağlantı kablosu yuvası.
7.Shift tuşu (beyaz).
8.Seçim ve onay için Menü/Tamam tuşu (yeşil).
9.Röle çıkış (output) vidalı terminal bloğu.
10.Gezinme tuşları
Zelio SR2 PLC’nin, 8 dijital girişi ve 4 çıkışı vardır. Dijital, değerden bağımsız olarak, yalnızca girişe akım girdiğinde veya girmediğinde, bir değer ile diğeri arasında ayrım yapmadığı anlamına gelir.
Zelio PLC’nin bağlantıları kurulurken; Girişleri, çıkışları ve güç kaynağını kablolar aracılığıyla dışarıya bağlamak için, aşağıdaki şemaya göre gerçekleştirilmelidir.Zelio PLC, 8 girişe sahiptir ve girişe paralel olarak birçok giriş elemanı (örneğin butonlar) bağlanabilir. Paralel olarak tüm bu elemanlar, bağlı oldukları aynı terminale (giriş) bir giriş sinyali göndermeye hizmet edecektir. Aynı şey çıkışlar ve alıcılar için de geçerlidir. Zelio PLC, 4 çıkışa sahiptir ve çıkışlar; her bir çıkışa bağladığımız alıcıları etkinleştirmek için konum değiştirecek (kapalı) açık kontaklardır. Alıcılar aynı çıkışa paralel bağlanabilir.
Zelio PLC Nasıl Çalışır?

PLC’ler, bir buton, anahtar, sensör veya başka herhangi bir kontrol elemanı aracılığıyla bir girişe bir sinyal gönderildiğinde, bu sinyal PLC tarafından alınacak şekilde çalışır. Bir sinyal yerine, daha önce gördüğümüz gibi, farklı girişlere veya paralel ise aynı girişe iki, üç vb. giriş sinyali gönderebiliriz. Fakat Zelio PLC özel olarak 8 farklı girişe sahiptir.
Programlama işlemini gerçekleştirdiğinizde; Zelio‘nun normal durumunda açık olan dahili kontaklar, I harfi (büyük harf) ve ardından bir sayı ile temsil edilir. Sayı, durumu hangi sinyalle değiştirdiğini gösterir. Örneğin, I1 ise, harici giriş 1 (harici terminal I1’e bağlı) yoluyla bir sinyal geldiğinde kapanan açık bir kontak olduğu anlamına gelir. I2 ise, program harici terminal I2 üzerinden bir sinyal aldığında kapanan açık bir kontaktı ve I8’e kadar gider.Zelio PLC, 8 girişe sahiptir ve girişe paralel olarak birçok giriş elemanı (örneğin butonlar) bağlanabilir. Paralel olarak tüm bu elemanlar, bağlı oldukları aynı terminale (giriş) bir giriş sinyali göndermeye hizmet edecektir. Aynı şey çıkışlar ve alıcılar için de geçerlidir. Zelio PLC, 4 çıkışa sahiptir ve çıkışlar; her bir çıkışa bağladığımız alıcıları etkinleştirmek için konum değiştirecek (kapalı) açık kontaklardır. Alıcılar aynı çıkışa paralel bağlanabilir.
Zelio PLC Nasıl Çalışır?

PLC’ler, bir buton, anahtar, sensör veya başka herhangi bir kontrol elemanı aracılığıyla bir girişe bir sinyal gönderildiğinde, bu sinyal PLC tarafından alınacak şekilde çalışır. Bir sinyal yerine, daha önce gördüğümüz gibi, farklı girişlere veya paralel ise aynı girişe iki, üç vb. giriş sinyali gönderebiliriz. Fakat Zelio PLC özel olarak 8 farklı girişe sahiptir.
Programlama işlemini gerçekleştirdiğinizde; Zelio‘nun normal durumunda açık olan dahili kontaklar, I harfi (büyük harf) ve ardından bir sayı ile temsil edilir. Sayı, durumu hangi sinyalle değiştirdiğini gösterir. Örneğin, I1 ise, harici giriş 1 (harici terminal I1’e bağlı) yoluyla bir sinyal geldiğinde kapanan açık bir kontak olduğu anlamına gelir. I2 ise, program harici terminal I2 üzerinden bir sinyal aldığında kapanan açık bir kontaktı ve I8’e kadar gider.