Buchholz rölesi, yağ soğutmalı trafolarda yağın ısınarak ve genleşmesi ile meydana gelebilecek arızaları önlemek amaçı ile kullanılan koruma elemanıdır.
transformatör sargılarının ısınmasında meydana gelebilecek izolasyon bozulması gibi durumlarda sinyal vererek trafo içersinde meydana gelebilecek arızaları önler. Buchholz rölesi genellikle büyük güçlü transformatörlerde kullanılmaktadır.


Trafo içinde bir arıza oluştuğunda, yağ içinde meydana gelen gaz kabarcıkları rezerve tankına çıkarken bucholz rölesinin üst kısmında birikir. Üstteki şamandıra düşerek sinyal verir. Eğer müdahale edilmez ise arıza büyür. Trafoda büyük bir arıza oluşunca, iç basınç büyüyerek ana tanktan rezerve tankına doğru yağın itilmesi ile alt şamandıranın perdesine çarpan yağ, alt şamandıranın düşmesine neden olur. Alt şamandıra kontaklarını kapatıp trafo giriş ve çıkış kesicilerini açtırır. Korna çalar, arıza lambasını yakar.


Bir Buchholz Rölesi Nasıl Çalışır?

Trafo içerisinde ısı kaynaklı bir hata meydana geldiğinde ısı transformatörün içinde bulunan yağın ayrışmasına sebep olur ve bu hatadan kaynaklı gaz kabarcıkları oluşur. Meydana gelen gaz kabarcıkları buchholz rölesinde toplanır.
Toplanan gaz buchholz rölesindeki yerini alır ve yer değiştirme toplanan gazın hacmine denktir. Yağın yer değiştirmesi, üst şamandıranın, seviyesi düşerek üst cıva şalterini kapatmasına neden olur. Bu nedenle, küçük arıza meydana geldiğinde, rölenin içinde bulunan şamandıra çalışarak alarmı etkinleştirir. Toplanan gaz miktarı, oluşan arızanın ciddiyetini gösterir. Küçük arızalar sırasında gaz üretimi, alt şamandırayı taşımak için yeterli değildir. Bu nedenle, küçük arızalar sırasında, alt şamandıra etkilenmez.
Trafoda büyük arızalar meydana geldiğinde ( faz-toprak kısa devre ) sıcaklık yükselir ve büyük miktarda gaz üretilmektedir.

Meydana gelen bu büyük miktardaki gaz bucholz rölesindeki alt şamandırayı eğecek kadar yüksektir. Bu durumda yağ alt şamandıranın, cıva şalterine çarparak şamandıranın düşmesine neden olur ve transformatörü 50-100 ms içinde şebekeden keser, yani transformatör, şebekeden ayrılır.