Excel mesaj kutusu komutları


Komut Değer Açıklama
vbOKOnly 0 Sadece Tamam butonu
vbOKCancel 1 Tamam ve İptal butonları.
vbAbortRetryIgnore 2 Durdur , Yeniden Dene ve Ignore butonları.
vbYesNoCancel 3 Evet , Hayır ve İptal butonları.
vbYesNo 4 Evet ve Hayır butonları.
vbRetryCancel 5 Yeniden Dene ve İptal butonları.
vbCritical 16 Kritik Mesaj simgesi.
vbQuestion 32 Uyarı Sorgu simgesi.
vbExclamation 48 Uyarı Mesajı simgesi.
vbInformation 64 Bilgi İleti simgesi.
vbDefaultButton1 0 Varsayılan ilk düğme.
vbDefaultButton2 256 Varsayılan ikinci düğme.
vbDefaultButton3 512 Varsayılan üçüncü düğme.
vbDefaultButton4 768 Varsayılan dördüncü düğme.
vbApplicationModal 0 Uygulama modeli; Geçerli uygulamada çalışmaya devam etmeden önce kullanıcı mesaj kutusuna cevap vermelidir.
vbSystemModal 4096 Sistem modal; Tüm mesajlar, kullanıcı mesaj kutusuna cevap verene kadar askıya alınır.
vbMsgBoxHelpButton 16384 Mesaj kutusuna Yardım butonu ekler.
vbMsgBoxSetForeground 65536 Mesaj kutusu penceresini ön plan penceresi olarak belirtir.
vbMsgBoxRight 524288 Metin sağa hizalı
vbMsgBoxRtlReading 1048576 Metnin, İbranice ve Arapça sistemlerde sağdan sola okuma olarak görünmesi gerektiğini belirtir.