Kontaktör bobin uçlarına diyot, manyetik alanın ortadan kalkması sırasında oluşabilecek gerilim darbelerini azaltmak için bağlanır. Bu uygulama, bobinin manyetik alanı hızla ortadan kalktığında. Endüksiyon yoluyla geri EMF (Elektromanyetik Kuvvet) denilen gerilim darbelerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

Kontaktör bobinine enerji uygulandığında, manyetik bir alan oluşturulur ve bu alan, kontakların hareket etmesini sağlar. Bobine uygulanan enerji kesildiğinde, manyetik alanın ortadan kalkmasıyla birlikte bobinde bir gerilim darbesi oluşabilir. Bu gerilim darbeleri, diğer bileşenlere zarar verebilir veya kontrol devresinde istenmeyen durumlara neden olabilir.

Diyot, bu gerilim darbelerini absorbe eder ve devrenin güvenliğini sağlar. Manyetik alan ortadan kalkarken, bobinden gelen gerilim darbeleri diyot tarafından emilmektedir. Bobin ve diğer bileşenler arasındaki gerilim değişikliklerinin neden olduğu zararlar önlenmektedir.
Bu nedenle, kontaktör bobininin uçlarına paralel bir diyot bağlanması. Devrenin daha güvenli ve daha istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu uygulama, kontaktörlerin ve kontrol devrelerinin dayanıklılığını artırır ve arızaları önler.
24 volt kontaktör

24 volt kontaktör bobin uçlarına diyot takılmasının ana nedeni. Manyetik alanın ortadan kalkması sırasında oluşabilecek gerilim darbelerini absorbe etmektir. Kontaktör bobinlerinde, bobine uygulanan gerilim kesildiğinde manyetik alan hızla çöker. Ve bu durum gerilim darbelerine neden olmaktadır. Bu darbeler, devrenin diğer bileşenlerine zarar verebilir veya çalışmasını bozabilir.Özellikle 24 volt gibi düşük voltajlı sistemlerde, diyotların kullanılması, kontaktör ve kontrol devresinin dayanıklılığını artırır. Ve arızaları önler. Bu nedenle, bobin uçlarına diyot takılarak devrenin daha güvenli ve daha istikrarlı bir şekilde çalışması sağlanır.

220 volt kontaktör

Özellikle yüksek voltajlı sistemlerde, diyotların kullanılması, kontaktör ve kontrol devresinin dayanıklılığını artırır ve arızaları önler. Bu nedenle, 220 volt gibi yüksek voltajlı sistemlerde de kontaktör bobin uçlarına diyot takılarak devrenin daha güvenli ve daha istikrarlı bir şekilde çalışması sağlanır.

220 volt kontaktör ile 24 volt kontaktör bobinleri arasındaki fark
220 volt ve 24 volt kontaktör bobinleri arasındaki ana fark, bunların çalışma gerilimleridir.


  1. Gerilim Farkı: 220 volt kontaktör bobinleri genellikle 220 volt AC (alternatif akım) gerilimle çalışırken. 24 volt kontaktör bobinleri ise 24 volt AC veya DC (doğru akım) gerilimle çalışmaktadır. Bu, bobinin manyetik alanını oluşturmak için gerekli olan enerjinin kaynağını belirler.
  2. Uygulama Alanı: 220 volt kontaktörler genellikle endüstriyel uygulamalarda, büyük yüklerin kontrolünde kullanılırken. 24 volt kontaktörler daha küçük sistemlerde veya otomasyon uygulamalarında tercih edilmektedir. 24 volt sistemler, özellikle otomasyon ve kontrol devrelerinde daha yaygın olarak kullanılan bir voltajdır.
  3. Elektriksel Özellikler: 220 volt kontaktör bobinleri, daha yüksek voltajla çalıştıkları için genellikle daha büyük ve daha güçlü bir manyetik alan oluştururlar. Bununla birlikte, 24 volt kontaktör bobinleri daha küçük ve daha az güçlü bir manyetik alana sahip olur.
  4. Montaj ve Bağlantı: Her iki kontaktör de benzer montaj ve bağlantı prensiplerine sahiptir. Ancak, bağlantılar ve güç kaynakları arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak uygun bağlantılar yapılmalıdır.Bu farklar, her kontaktörün belirli uygulama gereksinimlerine göre seçilmesini sağlar. Özellikle gerilim seviyeleri, kontaktörlerin ne tür bir yükü kontrol edeceğini. Ve hangi güç kaynaklarıyla uyumlu olacağını belirler.