Tali Dağıtım Panosu: Ana dağıtım panosunun çıkışına bağlanmış olan, binada katlarda ve binanın çeşitli bölgesinde konumu bulunan, daha küçük boyutlarda olan dağıtım panoları olarak bilinir.
Binada bulunan yüklerin girişlerinin hepsi bu pano içerisinde yer alır. Ana dağıtım panosuna nazaran daha düşük akım içermektedir.