50 hertz nedir ?

Alternatif akımın standardize olmuş frekansıdır. O halde frekans nedir ?

Maksimum akımın , 1saniyede yaptığı periyot sayısına frekans denir

f = Frekans 1 saniyedeki periyot sayısı, Hz ile ölçülür.
T = Periyot, saniye ile ölçülür.
T/2 = Yarım periyot ( alternans )

Frekans (f), periyod (T) harfleri ile gösterilir. Frekans ile periyod arasında, f= 1/T (veya f.T= 1) bağıntısı vardır. Frekansın birimi, titreşim/saniyedir ki, bu da hertz (Hz)e eşittir. Büyük frekansları ifade ederken kilohertz, megahertz gibi birimler de kullanılır. Ses de bir titreşim olayıdır. Duyulan sesin frekansı 20 ila 20.000 hertz arasındadır. Frekansı 20’den küçük veya 20.000’den büyük olan sesleri insan kulağı duyamaz.

Türkiye'de, evlerimizde, işyerlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi, faz-nötr arası 220 VAC, fazlar arası 380 VAC ve 50 Hz’ dir.